Tepelné čerpadlo vzduch / voda

Tepelné čerpadlo vzduch / voda odebítá teplo z venkovního vzduchu. Existuje i možnost využít teplo z odpadního vzduchu (např. ve velkých budovách, v garážích atd...). Teplo ze vzduchu se předává do topné nebo užitkové vody.

Tepelná energie ze vzduchu

Okolní vzduch je zdarma a je prakticky nevyčerpatelný. Považujeme ho za nejekologičtější zdroj tepelné energie. Bohužel v našem klimatickém pásmu se venkovní teplota mění s ročními obdobími. To je příčinou, že v zimních měsících dochází ke snížení účinnosti tepelných čerpadel vzduch / voda. V horských oblastech kde je v zimních měsících dlouhodobě velmi nízská teplota nedoporučujeme instalaci vzduchových čerpadel. Mnohem výhodnější v těchto místech jsou tepelná čerpadla země / voda.

Tepelné čerpadlo vzduch / voda

Konstrukce tepelného čerpadla

Z hlediska provedení a konstrukce můžeme tepelná čerpadla rozdělit do tří skupin.

  1. Asi nejčastější bývá provedení split. Tepelné čerpadlo se skládá ze dvou částí - vnitřní (používá se pro něj označení hydrobox)  a venkovní. Ty jsou mezi sebou propojeny izolovanými měděnými trubkami, ve ktrých koluje chladivo.
  2. Kompaktní venkovní provedení. Tepelné čerpadlo je jeden celek, který je umístěn venku a je napojen přímo na topení. Bohužel u tohoto provedení může dojít v případě výpadku elektrické energie k zamrznutí vody. Je proto vhodné použití nemrznoucí směs. To sebou ale bohužel nese vícenáklady.
  3. Kompaktní tepelné čerpadlo se také umisťuje uvnitř budovy. V tomto případě je zapotřebí řešit přívod a odvod venkovníého vzduchu za pomocí VZT rozvodů. Tyto vzduchotechnické rozvody jsou bohužel velmi náročné na prostor.

Provoz tepelných čerpadel vzduch / voda

U všech tepelných čerpadel vzduch / voda je nutné počítat s tím, že při nížších venkovních teplotách se na výparníku tvoří námraza. Efektivní využití  těchto čerpadel je někde v rozmezí teplot -5°C až -10°C. V dnešní době jsou na trhu i čerpadla, která udávají plnou funkčnost i při -15°C. U většiny vzduchových čerpadel se již při instalaci počítá s druhým zdrojem tepla. Nejčastěji to bývá malý elektrokotel či elektrické patrony, které mohou být i součástí samotného tepelného čerpadla. Důležité je si uvědomit, že se snižující se venkovní teplotou se nám snižuje i topný faktor a s tím i efektivita celého čerpadla.

Chci tepelné čerpadlo vzduch / voda