Tepelné čerpadlo voda / voda

Tepelné čerpadlo voda / voda odebírá teplo z vody, která buď protéká výměníkem na primárním okruhu, nebo pomocí kolektoru. V případě že voda protéká přímo výměníkem hovoříme o takzvaném otevřeném primárním okruhu. U kolektorů se jedná pro změnu zase o uzavřený primární okruh.

Tepelná energie z vody

Tepelné čerpadlo voda / voda se v praxi moc nevyskytují. Hlavně z důvodu že není moc vyhovujících zdrojů vody poblíž vytápěného objektu. Hlavní předností je vysoký topný faktor a to celoročně. Jelikož spodní vody mají po celý rok přibližě konstantní teplotu něco mezi 8 - 10°C.

Tepelné čerpadlo voda / voda
Ilustrativní obrázek tepelného čerpadla voda / voda

Rozdělení tepelných čerpadel voda / voda

1. Studny
Na studny jako zdroj tepla jsou kladeny vysoké nároky. A to zejména na čistotu a chemické složení a také na množství podzemní vody. Odčerpaná voda ze studně se do ní mesmí vracet. Musí se odčerpávat do druhé studně takzvané vsakovací. Ta musí být od zdrojové studny vzdálena alespoň 10 metrů a ideální ve směru toku podzemní vody. V praxi se jen zřídka kdy vyskytne vhodný zdroj podzemní vody přímo u objektu. Přesto se můžeme pochlubit dvě velmi zajímavými referencemi tepelných čerpadel voda / voda. Jedná se o administrativní budovu v praze 8, kde je umístěno tepelné čerpadlo Blue box omega s tepelným výkonem přes 400kW. Druhým příkladem je RD v Lipencích. Zde je umístěno tepelné čerpadlo Blue box MU o výkonu 10kW.

2. Tekoucí a stojatá povrchová voda
V tomto případě se nejčastěji využívá nepřímého odběru tepla pomocí plošného kolektoru (výměníku) položeného na dně vodní plochy. V případě stojaté vody nesmí ochlazení vody překročit určitou mez, aby nebyly v ohrožení vodní živočichové. Aby toho bylo docíleno, musí být plocha dostatečně veliká a výměník "předimenzován", tím zajistíme jen minimální ochlazení. I v tomto případě je velmi těžké najít vhodný zdroj vody v blízkosti vytápěného objektu a proto je využití minimální.

Provoz tepelných čerpadel voda / voda

V případě že najdeme vhodný zdroj a splníme všechny administrativní podmínky bude nám odměnou nejefektivnější zdroj tepla pro tepelná čerpadla. Tyto systémy mají nejvyšší průměrný roční topný faktor při nejnižších nákladech. Teplota spodní vody je totiž celoročně stálá. Pohybuje se v rozmezí 8 - 10°C (v místech s termáními prameny lze čerpad vodu o teplotě až 20°C. Z výše uvedeného je jasné že tato tepelná čerpadla budou mít dostatečný výkon i v zimních měsících a proto se navrhují jako monovalentní (bez záložního zdroje tepla).

Na co nezapomenout

Před samotným rozhodnutím  pro instalaci tohoto tepelného čerpadla voda / voda je nutné provést čerpací zkoušku a také rozbor vody. Čerpací zkouška probíhá asi měsíc a to následovně. Na oběhovém čerpadle se nastaví potřebný průtok podle požadovaného výkonu tepelného čerpadla. Čerpadlo trvale po dobu cca jednoho měsíce čerpá vodu, abychom zjistili zdali je zdroj dostatečný právě pro naše tepelné čerpadlo.

Chci tepelné čerpadlo voda / voda