Servis tepelného čerpadla

Máte tepelné čerpadlo? Dělá vám na něm odborná firma pravidelně servis? NE? Ochrante svou investici a prodlužte životnost svého tepelného čerpadla

Proč je nutný servis tepelného čerpadla?

Tepelné čerpadlo je složité technické zařízení, které potřebuje pravidelný servis a údržbu. Je důležité si uvědomit, že jen správně nastavené a plně funkční tepelné čerpadlo plní svoji funkci. A to je nejen topit, ale topit levně. Navíc díky pravidelnému servisu předejdete případným poruchám a prodloužíte životnost zařízení. Jen správně udržované a servisované tepelné čerpadlo neztratí na tepelném výkonu a bude mít stále vysoký topný faktor.

 

Vaše investice do odborného servisu tepelného čerpadla se vám vrátí, jelikož předejdete možným opravám, které bývají velice nákladné. Také prodloužíte životnost zařízení

Jak často provádět servis a údržbu

Obecně vzato je vhodné odborný servis provádět každý rok před začátkem topné sezony. Ale jsou určité výjimky, mezi ně patří zejména tepelná čerpadla voda / voda v provedení studny. Zde je zapotřebí dbát zvýšené a častější údržby a to zejména na primárním okruhu. Je potřeba pravidelně čistit filtry a kontrolovat kvalitu a množství vody.

Naše doporučení je následující:

  • 1 x ročně v případě tepelných čerpadel země / voda, vzduch / voda a vzduch / vzduch. Nejvhodnější období je před začátkem topné sezony.
  • 2 x ročně v případě tepelného čerpadla voda / voda. Zde navíc doporučujeme pravidelnou kontrolu vody a primárního okruhu  samotným uživatelem. Cca 4 x ročně.

Co servis tepelného čerpadla obsahuje?

Standartní servis zahrnuje:

  • kontrola primárního okruhu, čištění filtrů či výměníku podle typu čerpadla
  • kontrola chladiva a oleje
  • kontrola nemrznoucí směsi a jejího bodu tuhnutí
  • kontrole elektrického zapojeni, dotažení svorkovnice
  • kontrola kompresoru a chladivového okruhu
  • kontrola a správné nastavení tepelného čerpadla, odzkoušení plné funkčnosti
  • v případě potřeby revize těsnosti chladivového okruhu

Kontrola chladivového okruhu

U některých tepelných čerpadel může obsah chladiva v celém systému přesáhnout 3kg a poté je zapotřebí provést revizi těsnosti chladivových okruhů dle vyhlášky 279/2009. Revize těsnosti se nejčastěji provádí společně se servisem tepelného čerpadla.

Chci servis tepelného čerpadla

Potřebujete poradit?

Máte dotaz k tepelnému čerpadlu?
Rádi vám odpovíme. Volejte

+420 251 511 620