Jak rozdělujeme tepelná čerpadla

Jednoduše řečeno, podle toho odkud čerpáme nízkopotenciálové teplo.

Rozdělení tepelných čerpadel

V praxi je to trochu složitější, kromě zdroje tepla ještě musíme řešit také to, jaké látce získané teplo předáme. Nejčastěji to bývá voda. Ať už v topné soustavě nebo teplá užitková voda. Ale může to být třeba také vzduch. Víme zase o něco víc a tak pojďme a rozdělme si tepelná čerpadla.

Začneme třeba vzduchem. Jako první se podíváme na čerpadla, která čerpají tepelnou energii ze vzduchu. Vzduchová čerpadla mohou předávat teplo buď do vody (vzduch / voda) nebo do vzduchu (vzduch / vzduch). My začneme systémem vzduch / voda.

Tepelná čerpadla vzduch / voda

Jedná se v našich končinách o nejrozšířenější tepelná čerpadla. Vyznačují se zejména velmi slušnou tepelnou účinností, rychlou montáží a nižší pořizovací cenou. Můžeme s nimi vyrábět jak teplo pro topnou soustavu, tak i teplou užitkovou vodu. Tyto čerpadla se vyrábějí v několika provedeních.

tepelné čerpadlo vzduch / vodaIlustrativní obrázek tepelného čerpadla vzduch / voda

  • splitové provedení - tepelné čerpadlo se skládá ze dvou částí - vnitřní a venkovní. Vnitřní jednotka, která vypadá podobně jako kotel, se umístí do technické místnosti. Venkovní jednotka již z podstaty svého názvu patří ven. Můžeme ji dát na zem (betonový sokl) za dům, ověsit na konzole na zeď, nebo umístit na střechu. Obě jednotky jsou mezi sebou propojeny měděným potrubím, napájecími kabely a komunikačními kabely.
  • kompaktní venkovní provedení - tepelné čerpadlo je umístěno venku a je připojeno přímo na topnou soustavu. U tohoto typu čerpadel je potřeba řešit možné zamrznutí vody ve venkovních rozvodech. Hlavní výhodou je, že v domě nezabírá žádné místo.
  • kompaktní vnitřní provedení - tepelné čerpadlo je umístěno uvnitř budovy. Pomocí rozvodů VZT je distribuován jak přívod venkovního vzduchu, tak i odvod odpadního vzduchu.

Tepelná čerpadla vzduch / vzduch

Jedná se spíše o splitové klimatizace, ketré umějí pracovat v inverzním režimu. Tato tepelná čerpadla se skládají vždy z venkovní jednotky a požadovaného počtu jednotek vnitřních. Vnitřní jednotky jsou vybaveny výměníkem a ventilátorem, který vhání do místnosti teplý vzduch.

tepelné čerpadlo vzduch / vzduchIlustrativní obrázek tepelného čerpadla vzduch / vzduch

Tepelná čerpadla vzduch / vzduch mají nižší tepelnou účinnost hlavně při nižších venkovních teplotách. Jejich funkčnost bývá limitována právě venkovní teplotou. I když dnes už někteří výrobci garantují topný výkon i při -15°C. Osobně bych tento typ tepelných čerpadel doporučil spíše na topení do přechodných období (jaro, podzim a teplejší část zimy) maximálně do 0°C. Hodně často jsou využívány pro rekreační objekty pro svoji schopnost rychlého pocitového tepla. Bohužel s nimi nelze vyrábět teplou užitkovou vodu. Tepelná čerpadla vzduch / vzduch jsou zajímavá zejména cenou a možností v letních měsících a horkých dnech s nimi klimatizovat.

Energii ze vzduchu už jsme si rozdělili, takže se vrhneme na energii z vody. Napusťte rybníky, čerpadla voda / voda jsou zde.

Tepelná čerpadla voda / voda

Trošku opomíjený typ tepelných čerpadel, který je náročnější na údržbu, vydatnost a kvalitu vody. Za to vám ale nabídne vysokou tepelnou účinnost po celý rok bez ohledu na venkovní teplotu. I tepelná čerpadla voda / voda ještě dále dělíme podle toho, jaký typ vody používáme.

tepelné čerpadlo voda / vodaIlustrativní obrázek tepelného čerpadla voda / voda

  • Voda ze studny - tento typ je velmi náročný na kvalitu a množství vody. Voda ze sací studny je čerpána oběhovým čerpadlem přímo do výparníku tepelného čerpadla. Ochlazená voda z výparníku se odvádí do druhé studny takzvané vsakovací. Ta musí být dostatečně daleko, aby nedocházelo k prosakování do sací studny. Teplota vody musí být minimálně 6 - 7°C, aby nedošlo k jejímu zamrznutí.
  • povrchová voda - pokud lze využít například vodu z řeky, rybníku či jiné vodní plochy, umístí se na její dno kolektory z plastových trubek, ve kterých je nemrznoucí směs. Aby vše fungovalo jak má je zapotřebí dostatečné množství povrchové vody. Odměnou nám je vysoký topný faktor po celý rok.

No a jako poslední tu máme energii ze země. Chopme se krumpáčů a hurá na to.

Tepelná čerpadla země / voda

Země nám nabízí spoustu tepelné energie. Navíc topný faktor je po celý rok stejný. A máme zase dvě možnosti jak teplo ze země čerpat.

tepelné čerpadlo země / voda - plošný kolektorIlustrativní obrázek tepelného čerpadla země / voda

  • plošný kolektor - 0,2 - 0,5m pod zámrznou hloubkou je umístěn plošný kolektor, který tvoří plastové potrubí. Vzdálenost mezi jednotlivými trubkami je cca 1m. Kolektor se do země umisťuje dvěma způsoby. 1) Celoplošná skrývka a opětovné nanesení zeminy. 2) Pomocí speciálního bagru se vytvoří dostatečně hluboké drážky, do kterých se posléze umístí plastové potrubí. Nevýhodou plošných kolektorů je potřeba dostatečně velkého pozemku, na kterém se již nesmí stavět.
  • vrty - do vrtů se umisťují opět plastové trubky, ve kterých koluje nemrznoucí směs. Na 1kw tepelného výkonu potřebujete cca 12m hluboký vrt, záleží na složení zeminy. Běžné vrty jsou hluboké 100 - 150m. Pokud je zapotřebí většího výkonu, dělají se vrty další. Mezi jednotlivými vrty by měla být vzdálenost alespoň 10 m aby nedocházelo k promrzání.

Závěrem

Říká se "rozděl a panuj". Rozděleno máme, takže teď buďte pánem svého topení i vy.

Chci tepelné čerpadlo